Inspel till KRAVs förslag på visionära målbilder

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att komma med synpunkter på dokumentet. Vi har valt att fokusera på generella kommentarer och har begränsat oss till delen om djurvälfärd. Förändringarna sedan det första förslaget har tyvärr gjort dokumentet mindre tydligt och ambitiöst, vilket är beklagligt. Djurskyddet Sverige anser att KRAV har en viktig roll att spela både gällande ett rigoröst djurskyddsregelverk, men också som en spjutspetsfunktion för att påverka utvecklingen inom djurskydd framåt. Det är därför av största vikt att detta dokument är tydligt och ambitiöst.

Visionär målbild för djurvälfärd
Djurskyddet Sverige anser att denna behöver utvecklas. Vi är självklart eniga i att robusta raser och uppfyllda beteendebehov är viktiga, men det blir en mycket begränsad vision. Djurvälfärd är mer än att endast tillgodose djurens beteendebehov, även om detta är en viktig del, och KRAV bör framhäva alla delar av en god djurvälfärd. Vi föreslår att den visionära målbilden utgår ifrån de fem domänerna och/eller fem friheterna så att alla delar av djurvälfärdsgreppet får en plats i visionen.

Läs hela inspelet här!