Author Archives: djurskyddet

Grisar utomhus. Inklippt EU-flagga uppe i högra hörnet

Rösta för djuren i EU-valet

Europaparlamentsvalet äger rum söndagen den 9 juni. Valet till Europaparlamentet hålls var femte år och är avgörande för Europas politiska prioriteringar under de kommande fem åren. Att gå och rösta är en möjlighet för EU:s medborgare att göra sina röster hörda i frågor de bryr sig om. Rösta för djuren och kryssa en djurvänlig kandidat till Europaparlamentet.

Nedan kan du se vad vi gör inför valet.

Utfrågning av kandidater till EU-parlamentet – 23 maj

Djurskyddet Sverige, tillsammans med Djurens Rätt och World Animal Protection Sverige, bjuder in till en utfrågning av kandidater till EU-parlamentet. Under kvällen kommer våra tre organisationer att ta reda på vad partierna anser som EU:s djurskyddspolitik. Läs mer här

Tidningen Djurskyddet granskar

Djurskyddet Sveriges medlemstidning Tidningen Djurskyddet har inför EU-valet publicerat en serie artiklar som hjälper dig som vill rösta för djurens bästa att göra dina val. Artiklarna innehåller också information om hur EU-valet fungerar och hur det fungerar att jobba med djurskyddsfrågor på EU-nivå. Läs mer nedan.

Så ska kandidaterna arbeta för djurskyddet i EU
Vilka svenska blivande EU-parlamentariker brinner för att arbeta för ett stärkt djurskydd i EU? Vad vill de uppnå? Hur ska de konkret göra? Tidningen Djurskyddet har frågat samtliga riksdagspartiers två toppkandidater. Läs kandidaternas svar här.

Djurskyddsfrågornas viktiga plats i EU-parlamentet
Intergruppen för djurvälfärd sätter djurskyddsfrågorna på agendan i EU. Vid terminens avslutningsmöte såg gruppen tillbaka på en mandatperiod fylld av framgångar och bakslag.
Läs om intergruppens arbete här

Svenska parlamentariker om hur de röstat i EU:s djurskyddsfrågor
Flera omröstningar om djurskydd har genomförts i EU-parlamentet under nuvarande mandatperiod (2019-2024). Vill du veta hur de svenska parlamentarikerna röstat? Tidningen Djurskyddet ger dig svaren.

Hur är det att vara EU-parlamentariker och arbeta för ett ökat djurskydd för EU:s djur?
Tidningen Djurskyddet har intervjuat den avgående parlamentarikern Malin Björk (V) och den tidigare EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S).

Kanin tillsammans med färgglada påskägg.

Swisha ett påskkort till en annan djurvän

Varje år hjälper Djurskyddet tusentals djur att hitta nya hem. Majoriteten av dessa djur är katter som övergivits eller gått vilse. Men det är också hundar, kaniner och andra djur som får hjälp att hitta nya hem tack vare våra djur- och jourhem. Ett arbete som kräver stort engagemang och mycket resurser.

Visa din kärlek för djuren samtidigt som du skickar en påskhälsning till en annan djurvän.

Swisha ditt påskkort här

Vill du stödja oss med en påskgåva utan att skicka ett påskkort?
Swisha en gåva till nummer 9001066, ge en gåva via hemsidan eller sätt in en gåva på PlusGiro 90 01 06-6. Märk gåvan med ”Påsk”. Tack!

Brev till utbildningsministern: Med anledning av den indragna finansieringen till Sveriges 3R-center

Vår sakkunniga Emma Brunberg har tillsammans med Nationella kommittén skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Mats Persson gällande den indragna finansieringen till Sveriges 3R-center.

”Vi, som är ledamöter i Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, vill uppmärksamma dig på den utmanande situation svensk forskning och utbildning står inför i och med den indragna finansieringen till Sveriges 3R-center. 3R-centret är exekutivt organ till Nationella kommittén och det är Nationella kommittén som beslutar om centrets verksamhet och prioriteringar. Vi vill med denna skrivelse uppmana dig att vidta åtgärder för att säkra svensk spetsforskning genom fortsatt finansiering till Sveriges 3R-center i framtida budget.”

Läs hela brevet här.

Beskrivning av möjliga konsekvenser för svensk produktion och miljö av att miljöaspekter integrerats i nordiska näringsrekommendationer 2023, Dnr 2023/02663

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få inkomma med åsikter på rapporten.

I uppdraget som Livsmedelsverket fått av regeringen har det ingått att beskriva hur den svenska livsmedelsproduktionen kan påverkas liksom utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser, biologisk mångfald och djurvälfärd. Djurskyddet Sverige finner det märkligt att djurvälfärdsaspekter knappt har hanterats inom uppdraget, samt att man valt att avgränsa resonemangen till produktion av nöt och kyckling.

Läs hela remissvaret här.

Kommentarer angående Ny EU-lagstiftning: Transport (Dnr. 6.2.16-21308/2023)

Djurskyddet Sverige uppskattar möjligheten att komma med synpunkter på förslaget.

Förslaget innehåller nya och striktare krav gällande transporttider, temperaturer och spårning, samt skydd av känsliga djur. Dock har vi uppmärksammat att förslaget i vissa delar inte överensstämmer med EFSAs rekommendationer och de senaste vetenskapliga bevisen. I arbetet med att ta fram det nya förslaget har det uppmärksammats att regelefterlevnaden i medlemsstaterna är ojämn, samt att den nuvarande förordningen lämnar utrymme för tolkningar.

Bland de viktiga ändringar vi tror måste genomföras för att det nya regelverket ska få tillräcklig effekt och som vi önskar att Jordbruksverket lyfter i framtida diskussioner och förhandlingar är: tydlighet, mål med förslaget, övergångsregler och proportionalitet, maximala transporttider, export av levande djur, transport av icke avvanda djur, transport vid varma temperaturer, ny teknik, bättre skydd av katter och hundar som transporters för kommersiella ändamål.

Läs hela remissvaret här.

Kommentarer på förslaget om nya föreskrifter för hund- och kattvälfärd

I ett remissvar fick Djurskyddet Sverige möjlighet att kommentera på de nya föreskrifterna inom EU för hund- och kattvälfärd.

Läs hela remissvaret här.

Rasförbud är fel väg att gå

I en debattartikel som publicerades i Aftonbladet 6 mars 2024 skriver vi tillsammans med Svenska hundskyddsföreningen att farliga hundar kräver proaktiva lösningar – inte reaktiva.

Den senaste tiden har debatten om ”farliga hundar” blossat upp efter att ett antal hundattacker fått uppmärksamhet och diskussioner kring hur de ska undvikas har förts.

Ett förslag som alltid tas upp i dessa diskussioner är rasförbud. Men erfarenheterna av rasspecifik lagstiftning är tydliga, det är inte en effektiv förebyggande åtgärd.

Fokus bör i stället riktas där det hör hemma: mot människorna bakom aveln, omvårdnaden och tillsynen av de hundar som blir farliga, oavsett vilken ras eller blandras de har i kopplet. Detta har blivit extra tydligt efter Kalla faktas granskning av uppfödare, som visar på brister i hur hundar föds upp och säljs.

Läs hela debattartikeln här.

Närbild på en kos ansikte. Kon tittar rakt in i kameran

Tidningen Djurskyddet som taltidning från 2024

Djurskyddet Sveriges medlemstidning, Tidningen Djurskyddet, utkommer fyra gånger per år. En nyhet för i år är att tidningen kommer att finnas tillgänglig som taltidning för dig med synnedsättning.

I början av december kom beslutet från MTM, myndigheten för tillgängliga medier, att de från och med nr 1, 2024 kommer att producera och distribuera varje nummer av papperseditionen av Tidningen Djurskyddet som taltidning. Vi är glada över att tidningens innehåll nu görs tillgängligt för alla läsare.

Nästa nummer är ute den 22 mars och temat är träningsmetoder för djur!

Bli medlem i Djurskyddet Sverige nu och få årets alla fyra nummer.

Vill du läsa papperstidningen som taltidning?
Kontakta Daniela Kåhlman: daniela.kahlman@djurskyddet.se eller 08 – 688 28 42.

Höj djurskyddet inom svensk kycklingindustri genom ECC

Tillsammans med sju andra organisationer har Djurskyddet Sverige skickat ett öppet brev till riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Sverige har en ambitiös djurskyddslagstiftning, men vad gäller svensk kycklingproduktion finns ett
glapp mellan lagens fina ord och hur dessa översätts till praktiken.
Djurskyddslagen slår dels fast att djur ska behandlas väl och skyddas från lidande och sjukdom,
dels att det är förbjudet att utföra avel som resulterar i lidande. Dagens intensiva hållning av
kycklingar, där de växer från 40 gram till två kilo på 35 dagar, klingar inte väl med detta.

European Chicken Commitment (ECC) består av ett antal välfärdskriterier som är baserade
på den senaste forskningen om djurvälfärd och är framtagna av europeiska djurrätts- och
djurskyddsorganisationer. I dagsläget har ett 60-tal företag med verksamhet i Sverige valt
att anta ECC, och sett till Europa är det fler än 370 företag som ställer samma välfärdskrav.
ECC är således på väg att utgöra en ny miniminivå för kycklingarna, och på samma sätt som
företag kan ställa sig bakom kriterierna skulle politiken kunna lagstifta om dem.

Läs kriterierna och resten av brevet här.

Vargfientliga vindar ska inte vina in genom myndigheternas fönster!

Djurskyddet Sverige har skickat ett öppet brev till Naturvårdsverket gällande den vargfientliga politiken som bedrivs just nu.

Visst blåser det vargfientliga vindar i den svenska politiken, men de ska inte vina in genom myndigheternas fönster. En myndighet ska hållas sig saklig och objektiv. Enligt Naturvårdsverkets egen vision ska man dessutom verka för ”En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer”, något som nu inte verkar gälla vargen.

Läs hela brevet här.