Brev till statsminister Ulf Kristersson

I ett brev till statsminister Ulf Kristersson den 29 september skriver Djurskyddet Sverige tillsammans med Djurens Rätt, World Animal Protection Sweden och Svenska Djurskyddsföreningen tillsammans Eurogroup for Animals att vi att begär hans stöd för att säkerställa att de åtaganden som gjorts av Europeiska unionen på området för djurskydd upprätthålls.

Kommissionen arbetar för närvarande med fyra förslag som syftar till översyn av lagstiftningen om djurskydd. Behovet av en sådan översyn är väldigt stort då den befintliga lagstiftningen inte längre är i linje med de eftersträvade målen och inte heller speglar nuvarande forskning.

Vi hoppas att han ska dra nytta av det informella mötet mellan stats- och regeringschefer den 6 oktober och påminna kommissionen om vikten av att ta denna fråga vidare.

Läs hela brevet på engelska här.