Brev till Peter Kullgren: Stå upp för EU:s kommande djurskyddslagstiftning

I ett brev till Landsbygdsminister Peter Kullgren skriver Djurskyddet Sverige tillsammans med Djurens Rätt, World Animal Protection och Svenska Djurskyddsföreningen för att be om hans stöd för de kommande förslagen till översynen av EU:s djurskyddslagstiftning.

Han har vid flertalet tillfällen uttryckt att översynen är välkommen, och nyligen skickat ett brev med uppmaningar till kommissionen, men vi vill påminna om att nu är tiden att lägga i den högsta växeln för att säkerställa att processen fortskrider enligt den ursprungliga planen. Vi är mycket oroade över det rådande läget.

Översynen av EU:s djurskyddslagstiftning är en unik möjlighet, inte bara för djuren utan också för EU:s jordbruk. Det kan skapa en ram inom vilken höga djurskyddsnormer stöder ett mer produktivt jordbrukssystem som både är mer miljövänligt och mer hälsosamt för konsumenter.

Läs hela brevet här.