Brev till utbildningsminister om djurfri forskning inom EU.

I ett brev till utbildningsminister Mats Persson den 2 juni skriver Djurskyddet tillsammans med Djurens Rätt och Eurogroup för Animals att Sverige är ett av de ledande länderna i Europeiska unionen när det gäller att främja djurfri forskning, vilket till exempel framgår av den preliminära strategi som publicerats av det svenska 3R-centret för att ytterligare begränsa användningen av djur inom vetenskapen. Vi vänder oss därför till er i regeringen för att be om er hjälp att se till att Europeiska kommissionen upprätthåller sina åtaganden för en sådan övergång, genom att svara positivt på EU-medborgarnas uppmaningar i enlighet med det europeiska medborgarinitiativet ”Safe Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe without Animal Testing”.

Det europeiska medborgarinitiativet samlade över 1,2 miljoner validerade namnunderskrifter som uppmanar kommissionen att 1) skydda och stärka förbudet mot djurförsök i kosmetika genom att se till att kosmetiska ingredienser inte testas på djur, 2) förändra EU:s kemikalieförordning genom att som standard förlita sig på djurfria testmetoder och påskynda utvecklingen, genomförandet och införandet av sådana metoder och samtidigt tillhandahålla bästa möjliga skydd för människors hälsa och miljön, och 3) åta sig att utarbeta en strategisk plan för att påskynda övergången till djurfri forskning, regulatoriska tester och utbildning.

Läs hela brevet här.