Debattartikel: Om mjölkkors betesrätt försvinner kan medvetna konsumenter lika gärna köpa havremjölk

I en debattartikel som tidningen Altinget publicerade 4 maj 2023 skriver Åsa Hagelstedt och Emma Brunberg, generalsekreterare respektive sakkunnig och agr. dr. Djurskyddet Sverige att nyss kom nyheten om att Uppsalas djurförsöksetiska nämnd godkänt ett försök där 1 500 mjölkkor på minst sju gårdar ska undanhållas den lagstadgade rätten till bete och utevistelse under sommaren. Syftet med försöket är att undersöka kors välfärd när de hålls inomhus i lösdriftsstallar året runt. I beslutet skriver nämnden att resultatet från projektet kommer att ”bidra med nytta i form av nödvändigt kunskapsstöd till den diskussion som just nu pågår i samhället om regler för mjölkkors bete, och hur en tryggad djurvälfärd kan uppnås, samtidigt som den svenska mjölkproduktionen ges goda produktions- och konkurrensvillkor.”

Nu kommer vi som konsumenter inte kunna veta om det är från dessa gårdar mjölken vi köper kommer från, vilket riskerar hela det varumärke som svensk mjölk i dag står för. Vi som värnar om djurens välfärd kan inte naivt se på när en så viktig grundsten som betesrätten för mjölkkor på allvar hotas.

Läs hela debattartikeln här.