Gällande jaktmedel vid eftersök

När det kommer till föreskrift om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt, kapitel om avlivning vid eftersök är Djurskyddet Sverige positiva ändringen som innebär att det tidiga förslaget omarbetats från att endast omfatta vapen, vapentillbehör och ammunition till att nu omfatta jaktmedel. Däremot anser vi att konsekvensutredningen är alltför bristfälligt gjord och tyvärr otydlig. Den måste behandla välfärdsaspekten för både de vilda djuren och de hundar som används vid eftersöksjakt. Eftersom begreppet jaktmedel kan omfatta även hund som används för att spåra och i vissa fall, även döda vilt vill vi att det finns krav på att eftersökshunden ska vara utbildad för ändamålet och att även hundföraren ska ha utbildning, samt att det ska finnas krav på vilka hundar som får användas vid avlivning av olika viltslag, utifrån skydd för både viltet och hunden.

Läs hela remissvaret här