Öppet brev: Starkt stöd för rovdjur på den svenska landsbygden

I ett öppet brev till Europeiska Kommissionens orförande, Ursula von der Leyen, den 4 december skriver vi tillsammans med ett antal andra organisationer att i höstas svängde plötsligt kommissionen i frågan om vargens status som strikt skyddad och öppnade en konsultation där näringsidkare uppmanades att informera kommissionen om deras åsikter i vargfrågan. diskussionerna kring vargens skyddsstatus har dominerats av åsikter från jakt- och lantbrukslobbyn. Därför har Djurskyddet Sverige, tillsammans med ytterligare några organisationer och Eurogroup for Animals genomfört en undersökning bland befolkningen på landsbygden i 10 medlemdsländer. Undersökningen visar att 73% anser att stora rovdjur har rätt att finnas på landsbygden i EU och 68% menar att dessa djur ska förbli under strikt skydd. Endast 9% svarade att de inte anser att stora rovdjur ska behålla det strikta skyddet. 

Läs brevet på engelska här.