Öppet brev: Stöd översynen av EU:s djurskyddslagstiftning

Till ledamot Ylva Johansson,

Vi, undertecknade organisationer och medlemmar i Eurogroup for Animals, skriver till dig för att be om ditt stöd inför de kommande förslagen av revidering av EU:s djurskyddslagstiftning.

Detta är en unik möjlighet, inte bara för djuren utan också för EU:s jordbruk. Det kan utgöra ett ramverk där höga djurskyddsstandarder stödjer ett mer produktivt jordbrukssystem som också är mer miljövänligt och hälsosammare för konsumenterna.

Läs hela brevet här.