Author Archives: djurskyddet

Närbild på en kos ansikte. Kon tittar rakt in i kameran

Tidningen Djurskyddet som taltidning från 2024

Djurskyddet Sveriges medlemstidning, Tidningen Djurskyddet, utkommer fyra gånger per år. En nyhet för i år är att tidningen kommer att finnas tillgänglig som taltidning för dig med synnedsättning.

I början av december kom beslutet från MTM, myndigheten för tillgängliga medier, att de från och med nr 1, 2024 kommer att producera och distribuera varje nummer av papperseditionen av Tidningen Djurskyddet som taltidning. Vi är glada över att tidningens innehåll nu görs tillgängligt för alla läsare.

Nästa nummer är ute den 22 mars och temat är träningsmetoder för djur!

Bli medlem i Djurskyddet Sverige nu och få årets alla fyra nummer.

Vill du läsa papperstidningen som taltidning?
Kontakta Daniela Kåhlman: daniela.kahlman@djurskyddet.se eller 08 – 688 28 42.

Höj djurskyddet inom svensk kycklingindustri genom ECC

Tillsammans med sju andra organisationer har Djurskyddet Sverige skickat ett öppet brev till riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Sverige har en ambitiös djurskyddslagstiftning, men vad gäller svensk kycklingproduktion finns ett
glapp mellan lagens fina ord och hur dessa översätts till praktiken.
Djurskyddslagen slår dels fast att djur ska behandlas väl och skyddas från lidande och sjukdom,
dels att det är förbjudet att utföra avel som resulterar i lidande. Dagens intensiva hållning av
kycklingar, där de växer från 40 gram till två kilo på 35 dagar, klingar inte väl med detta.

European Chicken Commitment (ECC) består av ett antal välfärdskriterier som är baserade
på den senaste forskningen om djurvälfärd och är framtagna av europeiska djurrätts- och
djurskyddsorganisationer. I dagsläget har ett 60-tal företag med verksamhet i Sverige valt
att anta ECC, och sett till Europa är det fler än 370 företag som ställer samma välfärdskrav.
ECC är således på väg att utgöra en ny miniminivå för kycklingarna, och på samma sätt som
företag kan ställa sig bakom kriterierna skulle politiken kunna lagstifta om dem.

Läs kriterierna och resten av brevet här.

Vargfientliga vindar ska inte vina in genom myndigheternas fönster!

Djurskyddet Sverige har skickat ett öppet brev till Naturvårdsverket gällande den vargfientliga politiken som bedrivs just nu.

Visst blåser det vargfientliga vindar i den svenska politiken, men de ska inte vina in genom myndigheternas fönster. En myndighet ska hållas sig saklig och objektiv. Enligt Naturvårdsverkets egen vision ska man dessutom verka för ”En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer”, något som nu inte verkar gälla vargen.

Läs hela brevet här.

Informationsförfrågan om produktion av fetalt kalvserum på nationell nivå

Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige skulle vilja få kännedom om eventuell nationell produktion av fetalt kalvserum i Sverige, samt om vilka åtgärder som vidtagits för att följa EU-lagstiftningen på området.

Fetalt kalvserum {Foetal bovine serum, FBS} är ett vanligt tillskott i cellodlingsmedium som
används för forskning och laboratorietester. Produktion och användning av FBS väcker frågor om
djurskydd såväl som vetenskapliga farhågor gällande kvalitet, reproducerbarhet och biologisk
säkerhet. FBS härstammar från blod från foster från slaktade dräktiga kor, vanligtvis direkt på
slakteriet. Dessa foster kan utsättas för lidande på grund av olämpliga avlivningsmetoder, avsaknad
av bedövning samt användandet av invasiva metoder för insamling av blod.¹ Uppskattningsvis
produceras 800 000 liter FBS globalt varje år, vilket motsvarar upp till två miljoner foster. FBS
med ”EU-ursprung” finns tillgängligt på marknaden, men det saknas tillgänglig statistik över
produktionen av FBS i EU:s medlemsländer.

Läs hela informationsförfrågan här.

Swisha din kärlek till hemlösa djur

På onsdag den 14 februari är det Alla hjärtans dag! Det vill vi uppmärksamma genom att höja en tass för alla hemlösa djur som behöver nya hem. Visa att ditt hjärta bankar för djuren och swisha en gåva till vårt arbete.

>> Swisha en gåva här

Du kan också välja att skicka ett digitalt hjärtogram till en annan djurvän.

Djurskyddets djur- och jourhem har de senaste åren hjälpt 2500–3000 hemlösa katter per år att hitta nya hem. En av alla katter som fått en ny chans i livet är Peps som fångades in av vår lokalförening Djurskyddet Landskrona. Peps var extremt undernärd, smutsig och tovig när han kom till ett av föreningens jourhem. Det visade sig att ett halsband hade fastnat runt hans mage och rygg. Det satt så hårt att han inte kunde röra sig ordentligt och hade orsakat stora sår som blivit infekterade.

Peps var otroligt tacksam över att få hjälp och mat. Det konstaterades att han var omärkt och ingen ägare kunde hittas. Så när Peps hade återhämtat sig var det dags att hitta ett passande hem åt honom. Han fick flytta in hos ett par där han trivs fantastiskt bra. Idag är han en lugn, trygg och glad katt.

Bild på Peps strax efter att han hittats

Tack för att du tänker på djuren på Alla hjärtans dag!

Angående utredningen av förbud mot varghybrider

Till landsbygdsministern om exotiska sällskapsdjur,

Djurskyddet Sverige uppskattar att regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att analysera och redogöra för eventuella brister i utformningen av gällande förbud mot hållande, förmedling och försäljning av varghybrider. Vi vill med denna skrivelse uppmana regeringen att utveckla uppdraget till att inte enbart beröra varghybrider, utan även andra djur som är olämpliga som sällskapsdjur. Detta genom att utreda införandet av en positiv lista.

Läs hela skrivelsen här.

Välkommen till förbundsstämma 2024

Den 4–5 maj håller Djurskyddet Sverige förbundsstämma på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta. Till förbundsstämman är alla våra medlemmar välkomna, men det är bara ombuden från lokalföreningarna som har rösträtt.

Varje lokalförening får anmäla ett ombud per påbörjat 200-tal medlemmar. Det innebär att föreningar med 8–200 medlemmar får anmäla ett ombud, föreningar med 201–400 medlemmar får anmäla två ombud osv. (Välj även ersättare, om den ni valt får förhinder.)

Var:
Aronsborg konferenshotell Helgövägen, 746 30 Bålsta

Tider:
Förbundsstämman startar på lördagen den 4 maj klockan 11.00. Förbundsstämman kommer att avslutas på söndagen senast klockan 15.00. Information om avslutningstiden kommer att uppdateras.

Kost och logi:
Djurskyddet Sverige bekostar ombudens uppehälle (boende och mat) under förbundsstämman. För dig som behöver resa på fredagen och anlända innan förbundsstämman bekostar vi boende samt frukost lördag morgon men inte middag fredag kväll.

För övriga deltagare kostar helpension enkelrum/dubbelrum lördag–söndag 2 000 kr. Enbart matpaket (fika, lunch, middag) lördag–söndag 800 kr.

Digitalt deltagande:
Du som är ombud och inte har möjlighet att delta på plats kan delta i de formella besluten digitalt via mötesverktyget Zoom. Det är inte möjligt att delta i diskussioner digitalt. Kansliet erbjuder stöd till alla som behöver hjälp med att använda Zoom.

Tillgänglighet:
Lokalen ligger på entréplan och det finns hiss i både hotellbyggnaden och i huvudbyggnaden. I lokalen finns det hörslinga. Det är ingen tröskel i lokalen vi kommer vara i eller till restaurangen. Hotellrummen är ligger i en intilliggande byggnad.

Din resa:
I första hand reser ni och bor över lördag till söndag, om det inte är möjligt för er att resa samma dag, beroende på var ni bor så erbjuder vi boende även på fredagen. Resebidrag går att söka i efterhand (blankett finns på intranätet). Kom ihåg att spara kvitton! Resebidrag går att söka för max 3000 kr per tillfälle och förening, resebidraget betalas ut till föreningen.

Övriga deltagare är välkomna på egen bekostnad.

Det kommer att avgå en buss från Cityterminalen till Aronsborg på fredag kl 18.00 samt på lördag klockan 10.00

Anmälan:
Alla som ska närvara på förbundsstämman, på plats eller digitalt, ska anmäla sig via formuläret nedan. Vi behöver din anmälan senast 17 april.

Anmälan för dig som ska delta på plats är bindande! Avbokningar debiteras med 500 kr. Om du som är ombud får förhinder är viktigt att du anmäler det så tidigt som möjligt, så att en ersättare kan kallas in och få handlingar och övrig information.

Kontakta Daniela Kåhlman på kansliet på daniela.kahlman@djurskyddet.se eller 08-688 28 42 om ni har frågor.

Varmt välkommen till Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 2024!

Anmälan är stängd.

Hör av dig till daniela.kahlman@djurskyddet.se för att se om det fortfarande går att ordna en plats på stämman. Du kan också delta som ombud digitalt på stämman. Mejla då namn och vilken förening du representerar till Daniela. Bifoga också ett underskrivet protokoll där val av ombud och ersättare framgår.

En Scottish Fold hos veterinär

Ny rapport: Djurhälsopersonalens anmälningsplikt och avelslagstiftningen

Under vintern 2022–2023 genomförde Djurskyddet Sverige en granskning av hur djurhälsopersonal uppfyller sin anmälningsplikt gällande avelslagstiftningen för hund och katt. Bakgrunden till granskningen är att det, trots att det bryter mot rådande djurskyddslagstiftning, bedrivs avel på hundar och katter med fysiska egenskaper som åsamkar dem stort fysiskt och psykiskt lidande.

Detta arbete mynnade ut i en rapport som nu finns att läsa.

Ladda ner rapporten digitalt här eller beställ den i fysisk form via vår webbshop.

Två hästar i vintermiljö som står med huvudena mot varandra.

En kväll med fokus på hästars välfärd, 6 februari i Stockholm

Djurskyddet Sverige bjuder in till en kväll med fokus på hästars välfärd. Tillsammans med inbjudna gäster håller vi ett panelsamtal och ställer oss frågan varför det går så långsamt inom hästvärlden och vad som behöver ske för att skynda på utvecklingen så att hästars välfärd förbättras.

Medverkande:

  • Karin Dirke, professor i idéhistoria, Stockholms universitet 
    Karin har skrivit förordet till nyutgåvan av Black Beauty.
  • Helena Röcklinsberg, lektor i djuretik, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Renate Larssen, The equine ethologist 
  • Emma Rost, hästkunnig seniorkonsult på Westanders PR-byrå 
  • Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige 

Panelsamtalet hålls i Stockholm på IOGT-NTO-Gården på Klara Södra Kyrkogata 20.

Läs mer och anmäl dig här

Nyårsquiz för djurens skull

En av våra engagerade medlemmar sammanfattar året som gått med ett livesänt nyårsquiz i 28 december kl 19.45. I år med extra fokus på djur då alla som deltar uppmanas att stödja vårt arbete. Vår generalsekreterare Åsa Hagelstedt och hennes generalsekretax kommer dessutom medverka i sändningen och berätta mer om vårt arbete för djuren.

Samla dina vänner, bekanta och släkten och slå era kloka huvuden ihop!

Mer information om quizet hittar du här