Angående fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center

I en skrivelse till landsbygdsminister Peter Kullgren och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet den 3 oktober 2023 skriver Djurskyddet Sverige att vi har med viss oro har uppmärksammat att den senaste budgetpropositionen inte innehåller några öronmärkta medel avsatta till Sveriges 3R-center.

I budgetpropositionen för 2021 avsatte dåvarande regering 15 miljoner kronor per år i tre år till Sveriges 3R-center, vilket innebär att finansieringen skulle fortsätta till och med år 2023. Detta initiativ var en viktig signal om vårt lands engagemang för djurskydd och förbättringar inom vetenskaplig forskning. Därför framstår det som olyckligt och oroande att det i innevarande budgetproposition inte har avsatts några medel för denna verksamhet. Vi hoppas att det är ett misstag från regeringens sida och att detta kommer att rättas till, men vill ändå bidra med vår inställning till 3R-center och uppmana regeringen att se till denna viktiga verksamhet har möjlighet att fortsätta även framöver.

Läs hela skrivelsen här.