Angående utredningen av förbud mot varghybrider

Till landsbygdsministern om exotiska sällskapsdjur,

Djurskyddet Sverige uppskattar att regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att analysera och redogöra för eventuella brister i utformningen av gällande förbud mot hållande, förmedling och försäljning av varghybrider. Vi vill med denna skrivelse uppmana regeringen att utveckla uppdraget till att inte enbart beröra varghybrider, utan även andra djur som är olämpliga som sällskapsdjur. Detta genom att utreda införandet av en positiv lista.

Läs hela skrivelsen här.