Angående vapen och ammunition

Remissvar angående förslag till föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition (Ärendenummer: NV-04496 18).

Sammanfattande synpunkter

  1. Bättre utredning av konsekvenser för djurskyddet behövs i konsekvensutredningen.
  2. Säljakt med kulpatron klass 2 bör ej tillåtas
  3. Definition av begreppet ”korta avstånd” saknas

Läs hela remissvaret här!