Ge konsumenterna möjlighet att välja mer hållbart nötkött

Till Svensk Dagvaruhandel.

Vi uppmanar att ge konsumenterna utökade möjligheter till hållbara val genom:

  • att Svensk Dagligvaruhandel i en branschöverenskommelse, för det kött som idag inte är KRAV-märkt eller certifierat som Naturbeteskött, inför krav på att ange om nötköttet kommer från djur som fått gå på bete eller inte.
  • att Svensk Dagligvaruhandel initierar ett gemensamt arbete bland samtliga av sina medlemmar för att lyfta och öka försäljningen av de certifieringar som redan finns (KRAV och Sigill Naturbete) för att främja en mer betesbaserad köttproduktion.
  • att Svensk Dagligvaruhandel är beredda att kräva av sina leverantörer att man sorterar i slakten för att uppnå ovan nämnda krav.
  • att ställa krav på någon av ovanstående certifieringar vid försäljning av svenskt nötkött för att säkerställa för konsumenten viktiga svenska mervärden kring djurskydd, miljö och livsmedelsäkerhet.

Läs hela brevet här!