Hundaveln måste ändras

I en debattartikel publicerad 4 juli i norska tidningen VG går 70 svenska och norska forskare, veterinärer och biologer samman och uppmanar de nordiska länderna att ändra sättet vi avlar hundar på. Våra sakkunniga är några av de som skrivit under.

Idag befinner sig många hundraser i allvarlig kris och många hundar lider i onödan. Människans ensidiga fokus på utseende har lett till lidande, såsom andningssvårigheter, ständig huvudvärk eller oförmåga att föda sina valpar.

Avel för extrema utseenden och en lång tadition av inavel är en väldokumenterad orsak till lidande och sjukdom hos hundar. Moderna genetiska metoder har visat att inavelsnivåerna är högre än man tidigare trott.

För raser som har en hög inavelsgrad i kombination med en hög sjukdomsfrekvens, är vetenskapligt baserad och hälsofokuserad korsningsavel den enda möjliga lösningen för att rädda rasen.

Läs hela debattartikeln på svenska här.