Öppet brev till EU:s miljökommissionär

I ett öppet brev den 15 mars 2023 till EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius uppmanar Djurskyddet Sverige, tillsammans med ett antal andra organisationer, EU-Kommissionen att återuppta det tidigare överträdelseförfarandet gällande den svenska licensjakten på varg. Regeringen har som mål att minska vargstammen till 170-270 individer, något som inte är görbart om vargstammen ska uppnå gynnsam bevarandestatus (GYBS). Vargen som art är skyddad av EU:s art- och habitatdirektiv samt av Bernkonventionen. Den svenska vargstammen behöver öka, inte minska och dessutom behöver den mer genetisk variation i form av invandrande vargar.

Vi gör även Kommissionen uppmärksam på licensjakten på lodjur som ett flertal Länsstyrelser beslutat om. Antal lodjur som enligt besluten fick fällas i årets jakt uppgick till 200 individer. Även lodjuren finns med på listan över hotade arter enligt EUs art- och habitatdirektiv samt av Bernkonventionen. Vi vill att Kommissionen utreder om den svenska licensjakten på lodjur är laglig, eftersom vi anser att även denna jakt bryter mot EUs lagstiftning.

Kommissionen behöver handla i detta ärende för att förhindra att ytterligare länder bryter mot EUs miljölagstiftning. Avsaknad av konsekvenser för länder som inte implementerar art- och habitatdirektivet ger felaktiga signaler till övriga medlemsländer. Däremot finns det länder som Spanien, Tyskland och Polen som visat goda resultat i samexistens mellan rovdjur och människor.

Läs hela brevet på engelska här.