Author Archives: djurskyddet

Kor av mjölkras som promenerar mot kameran

Skriv under för kors rätt att beta!

Kor av mjölkras som promenerar mot kameran

Sverige är unikt. Enligt lag måste kossor kunna beta gräs utomhus på sommaren, precis som de är skapta att göra. Men så kanske det inte är så länge till.

Sverige är det enda land i världen där det är lag på att alla nötkreatur över 6 månader (förutom tjurar) måste ges möjlighet att beta utomhus på sommaren. Det är något som de flesta av oss är stolta över. Men några tunga aktörer tycker att beteskravet är orättvist för att de tycker att det gör det dyrare att föda upp djur i Sverige än i andra EU-länder. Lantbrukarnas riksförbund, LRF är en av aktörerna som vill ta bort beteskravet med hänvisning till att bonden ska få bestämma själv över sina djur.

Dessa krav har även plockats upp av politiker. Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), med stöd av övriga regeringspartiet och SD, har tillsatt en utredning om ”stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd”. Peter Kullgrens parti har vid flera tillfällen motionerat i riksdagen om att ta bort beteskravet ur lagen.

Vår unika svenska djurskyddslagstiftning är alltså hotad på allvar! Nötkött från Sverige innebär för många konsumenter en försäkran om att djuren fått gå på bete. Men när köttet kommer från tjurar som inte omfattas av beteskravet är svenskt ursprung ingen garanti för betande djur. När andra vill avveckla vill vi utveckla beteskravet.

Bete är en del av kornas naturliga beteenden och bidrar till fysiskt och psykiskt välmående. Det är avgörande att behålla och utveckla betesrätten för mjölkkor och andra nötkreatur.

Ta ställning för betesrätten och ett mer naturligt liv för våra kor. Skriv under idag för kors rätt att beta!

”Att leva under ständigt hot om våld eller inte veta när man får mat nästa gång är en mardröm, oavsett om offret är djur eller människa.”

I en debattartikel som publicerades 27 september 2023 i Sydsvenskan skriver Djurskyddet Sverige att det senaste året har flera fall uppmärksammats i media där djurägare misstänks för vanvård och våldsbrott mot djur, men där myndigheterna inte omedelbart har kunnat omhänderta djuren. Djurskyddet Sverige vill att lagen ändras så att djur som far illa inte tvingas stanna kvar hos sina misstänkta förövare medan en, i många fall långdragen, rättsprocess pågår. Att leva med ett ständigt hot om våld eller att inte veta när man får mat nästa gång är en mardröm, oavsett om offret är ett djur eller människa.

I djurskyddslagen (9 kap.1§, punkterna 5 och 6) står att djurförbud ska prövas av Länsstyrelsen när en dom om djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen vunnit laga kraft, alltså efter att hela överklagningsprocessen är över. Detta innebär att en person som dömts för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen kan fortsätta att ha djur i sin ägo under tiden hen överklagar domen. Processen kan ta flera år.

Djurskyddet Sverige uppmanar därför regeringen att snarast agera genom att:

 • Länsstyrelsen ges möjlighet att besluta om ett tillfälligt djurförbud, under tiden en utredning görs av Åklagarmyndigheten och fallet tas upp i domstol, för att förhindra att djur utsätts för lidande. Djurskyddslagen har som syfte att förhindra lidande och som läget är just nu, är djuren skyddslösa under förundersökningen och under rättsprocessen.
 • Återinföra en skrivelse likt den som fanns i förra djurskyddsförordningens 74§, så att Länsstyrelsen har större möjligheter att skydda djur från lidande under en överklagningsprocess och i syfte att göra processerna likvärdiga och rättssäkra.

Läs hela debattartikeln här.

Debattartikeln har även skickats som ett öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren.

Bild på förpackningen. På de tecknade bilderna befinner sig hönsen utomhus. Den ena bilden visar tre hönor i gräset framför ett hus under blå himmel.

Djurskyddet Sverige anmäler Lantäggs förpackningar till Livsmedelsverket för vilseledande marknadsföring

Bild på förpackningen. På de tecknade bilderna befinner sig hönsen utomhus. Den ena bilden visar tre hönor i gräset framför ett hus under blå himmel.
Förpackningen på bilden är en av dem som anmälts för vilseledande marknadsföring.

Äggförpackningar med tecknade bilder på höns i utomhusmiljö ger skenet av att hönorna fått gå ute. Men i text framgår att äggen kommer från frigående höns i inomhussystem. Vi anser att det är lätt för konsumenterna att luras av bilderna och tro att äggen faktiskt kommer från höns som tillåts gå ute. Detta förekommer på två av Lantäggs förpackningar. Vi anmäler därför Lantägg, som ägs av Dava Foods, till Livsmedelsverket för vilseledande marknadsföring.

– Den här typen av vilseledande marknadsföring försvårar för konsumenterna och är oacceptabel. Vi hoppas för djurens och konsumenternas skull att Livsmedelsverket tar vår anmälan på allvar så att den kan utredas vidare, säger Anna Lundvall sakkunnig hos oss.

Den ena förpackningen som Djurskyddet Sverige anmäler är Lantäggs specialdesignade familjekartong som är framtagen för att synas ute i butikerna vecka 38 och 39 under ”Från Sverige”-veckorna. På de tecknade bilderna befinner sig hönsen utomhus. Den ena bilden visar tre hönor i gräset framför ett hus under blå himmel. Den andra bilden visar en höna i grönt gräs med tre ägg omkring sig.

Den andra förpackningen som anmälan gäller är Lantäggs förpackning ”Familjens Val”. Bilden på förpackningen visar bland annat en höna och en kyckling som pickar i gräset under solen. Dock hålls hönsen som värper ägg till ”Familjens Val” inomhus.

Läs hela pressmeddelandet här.

Höj din röst för vargen

Efter påtryckningar har EU-kommissionen meddelat att de kan komma att försvaga vargens skyddsstatus. För den svenska vargstammen kan det innebära katastrof då forskning visar att den skandinaviska vargstammen inte uppnått gynnsam bevarandestatus.

Djurskyddet Sverige vill att kommissionen istället för att sänka vargens status, vilket skulle innebära mer jakt på varg, satsar mer på förebyggande åtgärder för att skydda tamdjur mot vargangrepp och höjer de ekonomiska bidragen till stängsling och andra åtgärder som enligt forskning har visats fungera.

EU-kommissionen har öppnat upp för intressenter att komma in med synpunkter och fakta. Tyvärr sker detta under en mycket kort tid och inte med någon vidare transparens. Men Djurskyddet Sverige uppmanar nu allmänheten att maila till kommissionen med sina åsikter. Sista dagen för detta är den 22 september. Skicka ditt mail till WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu

Det går bra att skriva på svenska, börja i sådana fall gärna ditt mejl med ”text follows in swedish” för att kommissionen enkelt ska kunna översätta texten.

Läs mer om bakgrunden här.

Det är dags att stärka EU:s jordbruk med förbättrat djurskydd

EU-minister Jessica Roswall,

Vi, undertecknade organisationer och medlemmar i Eurogroup for Animals, skriver till dig för att be om ditt stöd för de kommande förslagen till översyn av EU:s djurskyddslagstiftning inför nästa möte med Allmänna rådet den 19 september.


Detta är en unik möjlighet, inte bara för djuren utan också för EU:s jordbruk. Det kan skapa en ram inom vilken höga djurskyddsnormer stöder ett mer produktivt jordbrukssystem som både är mer miljövänligt och mer hälsosamt för konsumenter.


När EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen åtog sig att göra en omfattande översyn av EU:s djurskyddslagstiftning var det mycket efterlängtat. Nu återstår knappt ett år att ro det i hamn.
Under de senaste årtiondena har vi sett systematiska bevis på de enorma bristerna i den nuvarande djurskyddslagstiftningen när det gäller att skydda djur. Och även utöver djurskyddet finns många och övertygande argument till att den nuvarande lagstiftningen bör ses över.

Läs hela brevet här.

Öppet brev: Stöd översynen av EU:s djurskyddslagstiftning

Till ledamot Ylva Johansson,

Vi, undertecknade organisationer och medlemmar i Eurogroup for Animals, skriver till dig för att be om ditt stöd inför de kommande förslagen av revidering av EU:s djurskyddslagstiftning.

Detta är en unik möjlighet, inte bara för djuren utan också för EU:s jordbruk. Det kan utgöra ett ramverk där höga djurskyddsstandarder stödjer ett mer produktivt jordbrukssystem som också är mer miljövänligt och hälsosammare för konsumenterna.

Läs hela brevet här.

Tockarp Ekogård får Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande 2023

För sitt innovativa arbete kring kors och kalvars välfärd tilldelas Tockarp Ekogård Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande 2023. Hedersomnämnandet delades ut av vår generalsekreterare Åsa Hagelstedt under ett studiebesök på Tockarp Ekogård i lördags.

– Vi vill kunna vara öppna och visa vår verksamhet och ha en bra och öppen dialog med alla intressenter. Det här priset är ett fint stöd för vår verksamhet, sa Lola Ivarsson när hon tog emot priset.

Läs hela pressmeddelandet här.

Djurskyddets jour- och djurhemsträff 2023

Höstlöv

Välkomna på Jour- och djurhemsträff 21 oktober-22 oktober 2023!

Ett utmärkt tillfälle för er föreningar som har djurhem och/eller jourhem i er verksamhet att träffa andra föreningar för att få ny kunskap och stöttning i ert arbete.  

Tid: lördagen 21 oktober kl. 12:00 – sön 22 oktober kl.12:30.
Var: Djurskyddets kansli, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30
Kost: Lunch, fika samt middag lördag kväll bekostas av Djurskyddet Sverige.
Boende: Övernattning sker på Motel L, Hammarby Allé 41, 120 30, Stockholm. Djurskyddet Sverige bekostar boende för två personer per förening (självklart är fler från varje förening välkommen i mån av plats, då bekostas boendet av föreningen). Boende bokas av Djurskyddet Sverige.
Resa: Resan bokas av deltagarna själva.  Resebidrag går att söka i efterhand (blankett finns på intranätet). Kom ihåg att spara kvitton! Resebidrag går att söka för två personer.

Sista anmälningsdag har passerat

På agendan

Veterinär Caroline Andersson från Mälarens smådjursklinik inriktad på exotiska djur 
Grundläggande vård, hantering och hur kan man se om kaniner/gnagare är sjuka och behöver vård? 

Veterinär Martina S Zaurage från Anicura Bohusläns djurklinik inriktad på katter som driver sidan kattveterinären.se 
Grundläggande vård och hantering samt information om den äldre katten, hur kan man hjälpa katten till långt och friskt liv? 

Diskussion och erfarenhetsutbyte om att fånga in katt, socialisering av skygga katter, katter med okänd ägare och andra utmaningar som föreningarna möter i sin vardag.

Mer information om innehåll uppdateras inom kort.

Ett detaljerat program, plats för träffen (i Stockholm) samt adress till hotell skickas till anmälda deltagare. Träffen arrangeras av personal på Djurskyddet Sverige samt djurhemsgruppen.

Vid frågor kontakta emma.brossner-skawonius@djurskyddet.se

Skrivelse: Katter som hittegods

Sedan januari 2023 ska katter enligt Lag om tillsyn av hundar och katter (2007:1150) id-märkas och registreras i Jordbruksverkets kattregister. Djurskyddet Sverige har under många år arbetat för att en sådan lag skulle införas och det är ett stort steg i arbetet med att höja kattens status. Men nu anser vi att det är dags att myndigheterna använder lagstiftningen och följer upp hur den fungerar.

Djurskyddet Sverige har lokalföreningar i hela landet och dessa rapporterar ofta om problem i kontakt med Polismyndigheten gällande upphittade katter. Vissa polisdistrikt hanterar upphittade katter som hittegods, andra gör det inte. Det förefaller saknas riktlinjer och styrning gällande huruvida en vara eller ett djur bedöms vara hittegods eller inte. När vi efterfrågat en rutin på hur bedömningarna görs har vi inte fått något klargörande svar på vår fråga, varför vi utgår från att det inte finns en sådan.

Vår önskan är således att Polisen upprättar en nationellt gällande rutin för hantering och bedömning av djur som hittegods. Vi menar att en sådan rutin skulle vara ytterligare ett steg i arbetet med att höja kattens status. Dessutom krävs detta för att lagen om obligatorisk märkning och registrering av katt inte ska vara tandlös. Nu behöver polisen agera och visa på att myndigheten använder lagen.

Läs hela skrivelsen här.

Djurskyddet Sverige söker ekonomiassistent, 40 %

TJÄNSTEN ÄR NU TILLSATT!

Vi söker en noggrann och driven ekonomiassistent på deltid för att stötta vår ekonomiansvarige.

Arbetsuppgifterna är följande:

 • Kund- och leverantörreskontra.
 • Löpande bokföring och avstämningar samt betalningar.
 • Vara behjälplig vid bokslut, årsredovisning och budgetering.
 • Hjälpa till och assistera i olika ekonomirelaterade områden.

Du som söker:

 • Studerar eller har studerat en eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
 • Har goda kunskaper i MS Excel.
 • Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

 • Tidigare arbetslivserfarenheter inom ekonomi.
 • Kunskaper i Fortnox eller annat ekonomisystem.
 • Erfarenhet från ideella organisationer.

Att du har ett djurskyddsintresse är en fördel och vi förutsätter att du delar organisationens grundläggande värderingar. Arbetet leds av kansliets ekonomiansvarige.

Om Djurskyddet Sverige
Riksförbundet Djurskyddet Sverige är en ideell organisation med drygt 11 000 medlemmar. Vi arbetar med frågor rörande sällskapsdjur, lantbruksdjur och till viss del med frågor om vilda djur. Vi arbetar med politisk påverkan och ger information till allmänheten. Vi har ett 40-tal lokalföreningar runt om i landet, varav många driver djurhem eller annan omplaceringsverksamhet av hemlösa djur.

Kansliet ligger i Hammarby Sjöstad och har idag ca 20 medarbetare. På vårt kontor finns även kontorshundar. Du kan läsa mer om organisationen på www.djurskyddet.se.

Anställningsvillkor

Anställningsform: tidsbegränsad 1 år med möjlighet till förlängning
Omfattning: 40 %.
Tillträde: snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Lönebeskrivning: enligt överenskommelse. Vi är en ideell organisation vilket innebär något lägre löneläge än inom andra branscher. Alla anställda erbjuds friskvårdsbidrag i form av både tid och pengar.
Vi har kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen och Unionen m.fl
Ort: Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Ytterligare information och ansökan

Kontaktperson och mottagare av ansökningar, ekonomiansvarig Adina Videll.
adina.videll@djurskyddet.se
0733480102

Facklig kontaktperson är Anastasia Konstadinidis
anastasia.konstadinidis@djurskyddet.se

Ansök senast 20 september genom att skicka CV och personligt brev till adina.videll@djurskyddet.se

Intervjuer kommer att göras löpande.