Angående revisionen av EUs djurskyddslagstiftning

Inledningsvis anser vi att varje land ska tillåtas ha strängare regler för övergripande djurskyddslag samt för specifika djurslag. Vidare anser vi att reglerna inte ska begränsas till djur i jordbruket och att artikel 114 i Treaty on the Functioning of the European Union bör, tillsammans med artikel 13 i samma lagstiftning, anges som juridisk grund. Lagstiftningen ska vara framåtblickande och även gälla kräftdjur, bläckfiskar, skaldjur och fisk, så som beskrivits i Jord till Bord-strategin (Farm to Fork).

Läs hela remissvaret här!