Remissvar avseende Skolverkets förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan (2023:21)

Djurskyddet Sverige finns inte med på sändlistan, men önskar lämna synpunkter. Våra synpunkter rör endast förslag som gäller naturbruksprogrammet och då framför allt de djurrelaterade ämnena.

Genomgående så är det en brist på hänvisningar till djurvälfärd och etologi. Att ha goda kunskaper inom dessa ämnen är av största vikt för att studenterna ska bli både skickliga inom sitt yrke, anställningsbara samt bidra till ökad djurvälfärd i Sverige. Vi föreslår att det genomgående tydliggörs att kunskaper kring djurvälfärd och etologi är ett övergripande mål i alla ämnen som rör djur.

Läs hela remissvaret här.