Remissvar och skrivelser


Skrivelse om nya djurhälsolagen

Jordbruksverket och Tullverket har på Dagens Nyheters debattsida den 21 april uttryckt sin oro över hur den nya djurhälsolagen kan komma att omöjliggöra kampen mot hundsmuggling. Undertecknade vill gemensamt...

Läs mer »

Angående avelsplanen för svensk bondkatt

Djurskyddet Sverige, i likhet med andra organisationer som arbetar med djurvälfärd för katter, är förvånade och bekymrade över Jordbruksverkets godkännande av Lantrasföreningen Bondkattens avelsplan. Vi menar att detta godkännande...

Läs mer »

Ang rapport om lösgående djur

Sammanfattande synpunkter • Beslutet att alla djur ska hållas lösgående är nödvändigt för att uppfylla 2 kap. 1 § i djurskyddslagen (2018:1192) om att djur ska hållas i en...

Läs mer »

Ang införandet av en positiv lista

Med följande skrivelse vill Djurskyddet Sverige informera riksdagens miljö- och jordbruksutskott om fördelarna med att ge Jordbruksverket ett tydligt bemyndigande att ange vilka djurarter som får hållas för sällskap...

Läs mer »

Synpunkter på rapporten ”Behovet av grytanlagsprov med levande grävling”

Djurskyddet Sverige är positiva till hur samrådsprocessen som föregått redovisningen av regeringsuppdragen har lagts upp. Vi är i stort eniga i slutsatserna i utredningen och anser att den är...

Läs mer »

EU måste agera för att stoppa smittan av SARS-Cov-2 hos minkar

Till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Med anledning av den fortsatt allvarliga situationen med COVID-19 pandemin ber undertecknande organisationer om landsbygdsministerns stöd i att kräva att EU-kommissionen vidtar omedelbara förebyggande insatser...

Läs mer »

Angående licens- och skyddsjakt på gråsäl samt skyddsjakt på knubbsäl och vikare

Djurskyddet Sverige eller andra djurskyddsorganisationer har inte bjudits in att kommentera skrivelsen, men då licensjakt på säl har många djurskyddsaspekter att ta i beaktande väljer vi att kort svara...

Läs mer »

Brev om levande grävling vid grytanlagsprov

Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och Naturskyddsföreningen vill med anledning av en aktuell skrivelse från Svenska Jägareförbundet till landsbygdsministern informera om vår syn på grytanlagsprov med levande grävling....

Läs mer »

Brev till EU-parlamentariker om produktnamn på växtbaserad mat

Låt inte den gemensamma jordbrukspolitiken bli ett hinder för hållbar utveckling och växtbaserad mat, agera mot ändringsförslag 165 och 171. Vi hör av oss till er med anledning av...

Läs mer »

Säkerställ medlemsländers rätt att införa och behålla förbud mot slakt utan bedövning

Skrivelse till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Vi vill uppmärksamma dig på den kommande domen i EU-domstolen, ärendenummer C-336/19, om slakt utan bedövning. Medlemsländernas lagliga rätt att förbjuda slakt utan bedövning...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.