Remissvar och skrivelser


Ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo

Förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo (ärendenr: NV-04787-14) Vi vill kraftigt avstyrka förslaget att åter få använda fångsredskap på lodjur. Argumenten som låg bakom...

Läs mer »

Reglering beträffande frivilliga kontrollprogram för djuromsorg

Remissvar angående reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga kontrollprogram för djuromsorg Inledningsvis vill Djurskyddet Sverige (DS) påpeka att benämningen frivilliga kontrollprogram för djuromsorg får det, för gemene man, att låta...

Läs mer »

Svar på remiss licensjakt på säl

Svar på remiss licensjakt på säl, NV-00327-13 Djurskyddet Sverige är emot införande av licensjakt på säl. Vi motsätter oss införandet av licensjakt både av djurskyddsmässiga och artskyddsmässiga skäl: Svårigheterna...

Läs mer »

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll

Generella synpunkter På fler områden i förordningen föreslås att KOM, genom delegerade akter (delegated acts), ges stora befogenheter att ingripa med hög grad av detaljstyrning av bestämmelser. Detta innebär...

Läs mer »

Yttrande över Snabbremiss ursprungsmärkning kött

Yttrande över Snabbremiss ursprungsmärkning kött (artikel 26.2b), diarienummer 35/2013 Djurskyddet Sverige har blivit uppmärksammat på ovanstående remiss från Livsmedelsverket, och noterar att vi inte finns med i verkets sändlista....

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.